• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

    برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم ) سیمان لار سبزوار  در مهلت قانونی

     تاکید مدیر عامل شرکت سیمان لار سبزوار مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم در مهلت قانونی با تلاش مدیریت و پرسنل و انجام زیر ساخت برگزاری مجمع الکترونیک