• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

  سهامداران گرامی سیمان سبزوار

  در صورتی که در هنگام ثبت اطلاعات بانکی، شعبه مورد نظر شما در لیست مورد نظر موجود نمی باشد لطفا گزینه تمامی شعب را از لیست مرتبط، انتخاب نمایید. 

  بدین منظور طبق شکل زیر عمل نمایید:(با فرض اینکه شعبه مورد نظر شما، یکی از شعب زیرمجموعه بانک ملی می باشد و شعبه شما نیز در لیست وجود ندارد):

   

  باز هم مجددا یادآور می شویم در صورتی که شعبه مورد نظری که در آن حساب بانکی دارید در لیست شعبه بانکی زیر مجموعه موجود نمی باشد، طبق عکس فوق گزینه تمامی شعب را انتخاب نمایید.

  با تشکر